Virkningerne af åndedræt Rå spildevand

Virkningerne af åndedræt Rå spildevand

Åndedræt rå spildevand kan være både ubehageligt og fysiologisk skadeligt. Rå spildevand producerer en blanding af gasformige forbindelser. Fælles farveløse gasser, der forekommer i kloaksystemer, omfatter hydrogensulfid, carbondioxid, methan og ammoniak. Høje niveauer af disse gasser bliver giftige, og høje koncentrationer af methan og kuldioxid forbyder især ilt i luften. Desuden kan industrielle opløsningsmidler og biologiske forureninger i spildevand blive luftbårne og forårsage uønskede helbredseffekter.

Problemer forbundet med gasser

Både hydrogensulfid og ammoniak har lugt, der advarer deres tilstedeværelse. Metan og kuldioxid gør det ikke. Da metan og kuldioxid erstatter iltindholdet i luften omkring det rensede spildevand, øges også det normale indhold af nitrogen. For hver 5 procent af metan til stede, er 1 procent ilt forskudt. Normal luft indeholder 21 procent oxygen og 78 procent nitrogen. Faldende iltkoncentrationer ved forskydning med andre gasser kan føre til kvælning og vævsskade.

Industrielle toksin dampe

Forbruger- og industriprodukter hældes afløb op i rå spildevand. Opløsningsmidler, flammehæmmere, pesticider, rengøringsmidler og flygtige organiske forbindelser blandet sammen i rå spildevand kan indlede giftig dannelse af gasser. Dampe fra blegemiddel, et fælles rengøringsmiddel, der findes i rå spildevand, kan irritere åndedrætssystemet. Også som overfladeaktive stoffer, såsom alkylbenzensulfonat, alkoholethoxylat og alkoholethersulfat - kemikalier fra kosmetiske og vaskemiddelindustrien og vaske- eller vaskeritjenester - bliver luftbårne, kan de irritere slimhinder.

Luftbårne biologiske forureninger

Fordampning er det gasformige tab af et stof til atmosfæren. Rystelse af råt spildevand kan forårsage fordampning af biologiske forureninger i spildevand, selv om denne type mikrobiel suspension er kortvarig. Pustende suspenderede mikrobielle forureninger kan inficere en person med bakterier, svampe, parasitter eller vira. Bakterier og parasitter forårsager ofte diarré, feber, kramper og opkastning. Symptomer på svampeinfektioner omfatter allergiske reaktioner og lungeinfektioner. Virale symptomer varierer.

Andre fysiologiske virkninger

Virkningerne af åndedræt rå spildevand kan være vidtrækkende. Subtile tegn på gaseksponering kan omfatte hovedpine, hoste, kvalme og irritation af slimhinder, hvilket kan forekomme, når rå rensning kommer op i hjemmet eller virksomheden. Personer, der arbejder med råt spildevand på daglig basis, kan støde på højere eksponering for dampe. Disse personer kan opleve hovedpine, svimmelhed, træthed, øjenirritation og åndenød.

Videnskabelige studier

Flere forskningsundersøgelser har set på virkningerne af rå spildevand på folk, der arbejder inden for spildevandsrensning. Ifølge en artikel fra 2014, der blev offentliggjort i Journal of Clinical and Diagnostic Research, bidrog erhvervsmæssig eksponering for spildevand, dampe, gasser og bio-aerosoler til oxidativ stress, hvilket var en af ​​de mekanismer, der førte til obstruktiv svækkelse af lungefunktionen hos arbejderne. Også i en undersøgelse fra 2011 i den internationale journal for erhvervsmæssig og miljømæssig medicin hedder det, at arbejdere på spildevandsrensningsanlæg er i høj risiko for at udvikle infektioner.

Del:
Kommentarer