Sikkerhed af kopimaskiner

Sikkerhed af kopimaskiner

Brug af fotokopieringsmaskiner medfører visse risici, herunder øjenskade og eksponering for farlige kemikalier. Folk, der bruger kopimaskiner regelmæssigt, bør være opmærksomme på disse farer.

farer

Fare forbundet med kopimaskiner omfatter eksponering for giftige kemikalier som ozon, carbonmonoxid, selensulfid, styren, cadmiumsulfid og flygtige organiske forbindelser (VOC). Kortvarig eksponering for disse forbindelser kan forårsage irritation af øjne, hud og lunger. Kronisk eksponering kan forårsage kræft, nyresvigt og fosterskader. Andre mulige sikkerhedsproblemer involverer høreskader fra skadelige støjniveauer, forbrændinger fra at berøre varme overflader og øjenskader fra ultraviolet lys.

Overvejelser

Som British Transport Salaried Staffs 'Association påpeger, øges sikkerhedsrisikoen stærkt, når et kontor bruger flere kopimaskiner i samme rum. Disse risici stiger også i forhold til størrelsen og hyppigheden af ​​udskriftsjob.

Forebyggelse

London Hazards Center anbefaler regelmæssigt at ændre fotokopieringsfiltre, iført handsker, mens du servicerer kopimaskinen, og bruger kopimaskiner i et stort, godt ventileret rum. Dette vil reducere risikoen for forbrændinger eller kemisk eksponering. At holde dækslet nede forhindrer øjenskade. Også California Department of General Services anbefaler at undgå oliebaserede blæk og toner til fordel for sojabaserede produkter.

Del:
Kommentarer