Sundhedsproblemer relateret til naturgaslækage

Sundhedsproblemer relateret til naturgaslækage

Naturgas er et fossilt brændstof. Det dannes, når lag af gravede planter og dyr udsættes for tryk og varme i tusindvis af år. Naturgas består primært af metan. Metan er en meget brandfarlig forbindelse. I sin reneste form er naturgas farveløs og lugtfri. Gasproducentvirksomheder tilføjer en advarselsluft til det, der hjælper med påvisning af naturgaslækage. Selvom naturgas spiller en vigtig rolle i bilindustrien, hvor den i vid udstrækning anvendes som brændstof i køretøjer, kan naturgaslækage medføre alvorlige sundhedsmæssige problemer.

Fælles sundhedsproblemer

Eksponering for naturgas gennem gaslækage kan være skadelig. Det kan føre til eksplosioner og udgøre alvorlige sundhedsfarer, der undertiden endda er dødelige. Små gaslækage akkumuleres over et tidsrum og tilføjer en betydelig mængde forurenende stoffer, der spænder immunsystemet og andre kropsfunktioner. Ifølge National Library of Medicine, "Hvis der er opstået en naturgaslek og er alvorlig, kan ilt reduceres, hvilket forårsager svimmelhed, træthed, kvalme, hovedpine og uregelmæssig vejrtrækning." Gaslækage kan forårsage alvorlig skade på planter og påvirker også miljøøkosystemet.

kvælning

En af de største sundhedsvirkninger af naturgaslækage (eller udsættelse for methan) er kvælning. Det er en alvorlig helbredstilstand, hvor kroppen ikke er i stand til at få tilstrækkelig iltforsyning, hvilket kan føre til tab af bevidsthed, hjerneskade og død. Folk med høj kemisk følsomhed er mere modtagelige for denne sygdom.

Virkninger på åndedrætssystemet

Lækage og efterfølgende forbrænding af naturgas frigiver store mængder vanddamp, aske, flygtige organiske forbindelser og giftige dampe i atmosfæren. Disse partikler og stoffer passerer gennem vores åndedrætssystem og træder dybt ind i lungerne og kroppen, hvilket medfører åndedrætssygdomme. Naturgas er også lettere end luft og stiger derfor op og koncentrerer sig tættere på hovedet. Tilknyttede symptomer såsom lungebetændelse, kvalme, opkastning, uregelmæssig vejrtrækning, hukommelsestab, træthed, bihulepine og hovedpine rapporteres også på grund af udsættelse for naturgaslekkage i lavere koncentrationer. Nogle andre bivirkninger er flatulens, diarré, forstoppelse, depression, kløe i kønsorganer og smerter i hænder og ben.

Fysiologiske effekter

Methanethiol (methylmercaptan) eller ethanethiol (ethylmercaptan) er det lugtstof, der tilføjes af naturgasselskaberne for at opdage dets lækage. Ved indånding i tilstrækkelige mængder forårsager ethanethiol fysiologiske virkninger såsom svimmelhed, hovedpine, opkastning, rystelser, feber og bevidstløshed. Naturgas kan også indeholde flere forurenende stoffer som PCB (polychloreret biphenyl), benzen, toluen og radon (radon er til stede i naturgas i sin oprindelige tilstand). Vi indånder benzen og toluen under gaslækage. De udgør alvorlige sundhedsrisici. PCB'er, benzen og radon er kræftfremkaldende (kræftfremkaldende), mens toluen kan forårsage reproduktive skader.

Del:
Kommentarer