SĂĄdan fejlfindes en NordicTrack

SĂĄdan fejlfindes en NordicTrack

NordicTrack Company fremstiller en bred vifte af træningsudstyr, herunder elliptiske maskiner, skråtræner, stridingmaskiner, motionscykler og løbebånd, blandt andre. Mange NordicTrack-artikler er beregnet til brug i hjemmet og kan også findes i mange sportscentre og fitnesscentre. Når man først er samlet, arbejder de fleste NordicTrack-udstyr med lidt besvær og bør være relativt lette for enkeltpersoner at lære at bruge. Hvis der opstår problemer, kan fejlfinding af en NordicTrack-maskine genskabes for at fungere korrekt.

Kontrollér, at netledningen er korrekt tilsluttet NordicTrack og tilsluttet fuldt ud i en jordforbindelse, hvis maskinen ikke tændes. Hvis enheden er tilsluttet korrekt, skal du kigge på nulstillingsknappen, der er placeret på rammen nær strømledningen. Hvis omskifteren er vendt åben, vent fem minutter, og skub derefter kontakten igen.

Fjern nøglen fra konsollen, vent et øjeblik og sæt tasten tilbage i konsollen, hvis knapperne på konsollen ikke fungerer korrekt. Hvis konsollen forbliver tændt, når tasten tages ud af konsollen, er apparatet sandsynligvis stadig i "Demo" -tilstand. Hold knappen "Stop" nede i nogle sekunder for at slukke for "Demo" -modus og genstart enheden.

Sluk for maskinen og tag stikket ud af stikkontakten, hvis konsoldisplayet ikke fungerer korrekt. Vent nogle få minutter, og sæt maskinen i strømforsyningen igen og tænd. Konsollen skal nu fungere korrekt.

Hold tasten "Stop" og "Speed" nede samtidig, hvis hældningen ikke ændres efter ønske. Indsæt nøglen i konsollen, mens du holder nede knapperne, og slip derefter knapperne. Tryk på "Stop" -knappen og pilene for at øge eller mindske hældningen. Dette vil medføre, at hældningen genkalibreres. Fjern nøglen fra konsolenheden.

Del:
Kommentarer