Hvordan man tæller bokse på EKG-papiret for at bestemme pris

Hvordan man tæller bokse på EKG-papiret for at bestemme pris

Hjertesygdomme er den første dræber i USA ifølge National Institute of Health Medline Plus hjemmeside. Elektrokardiogrammet er et værdifuldt redskab til bekæmpelse og identifikation af hjertesygdomme. Et elektrokardiogram, også kaldet EKG eller ECG, bruges til at opdage og identificere problemer med hjertefunktion. EKG giver information om hjerteets elektriske aktivitet og den hastighed og rytme, hvor hjertet slår. At forstå, hvordan man kan fortolke kasser på EKG-papiret, er en værdifuld færdighed i hjertesundhed.

Forståelse af EKG-blokke

Tæl antallet af blokke mellem den sats, du vil bestemme. EKG-grafpapiret er opdelt i en kvadrat på en millimeter. Afstanden mellem hver firkant (går fra venstre mod højre) repræsenterer 0,04 sekunder. De 1 millimeter blokke er de mindste underopdelinger på EKG papiret. Fem af de 1 millimeter blokke svarer til en stor blok, der repræsenterer 0,2 (5 x 0,04) sekunder. Følgelig svarer fem af de store blokke et sekund af tiden (5 x 0,2) på EKG. At bestemme hjertefrekvensen er et spørgsmål om at tælle blokkene mellem to referencepunkter, som du bestemmer og oversætte antallet af blokke til tiden.

Find referencepunkterne på EKG-papiret, der svarer til den puls, du vil måle. P-bølgerne indikerer sammentrækning af hjertets overkammer (atria), og r-bølgerne indikerer sammentrækning af hjertekammerets nedre kammer (ventrikler). Tæl tallet eller p-bølgerne på et minut for at bestemme den elektriske hastighed for atriärkonventionen.

Tæl antallet af r-bølger om et minut for at bestemme den elektriske hastighed af ventriklerne, der kontraherer.

Bestem antallet af kasser på et minut. Femten store kasser svarer til tre sekunder. EKG-grafipapiret har markeringer mellem hvert segment af 15 store bokse for at angive de 3 sekunders intervaller. Opnå en 6 sekunders EKG-strimmel (30 store bokse) og multiplicér antallet af p-bølger i den seks sekundære strimmel med 10 for at bestemme antallet af atriale beats på et minut.

For at bestemme antallet af ventrikulære kontraktion gange antallet af r-bølger i den 6 sekunders EKG-strimmel med 10.

Alternative metoder

Bestem den atriale hjertefrekvens ved at tælle antallet af en millimeter kasser mellem to på hinanden følgende p-bølger og divider derefter tallet med 1.500. For at bestemme den ventrikulære hjertefrekvens, tæl antallet af en millimeter kasser mellem to på hinanden følgende r-bølger, divider derefter tallet med 1.500. Denne metode kan kun bruges, hvis hjertefrekvensen er regelmæssig - afstanden mellem på hinanden følgende r-bølger eller p-bølger er ens. Tallet 1.500 bruges, fordi 1.500 millimeter kasser svarer til et minut.

Brug de tunge boldfaced linjer, der angiver 3 sekunders trin for at tælle antallet af p eller r-bølger om et minut. Husk følgende sekvens af tal som angivet i ECG Strip Ease Book, "300, 150, 100, 75, 60,50."

Start med p-bølgen eller r-bølgen (ifølge hvilken hastighed du måler) tæt på en tung linje på EKG-papiret. Tildel den næste serie af tunge linjer henholdsvis de seks tal. P-bølgehastigheden (atria) bestemmes ved at registrere nummerværdien af ​​den næste p-bølge, som er tættest på en tung linje. R-bølgehastigheden (ventrikulær) bestemmes på samme måde under anvendelse af r-bølgen nærmest tunge linjer.

Tips

Mål pulsen ved at tælle pulsationer i en vene eller arterie for at afgøre om elektrisk aktivitet i hjertet resulterer i sammentrækning af hjertet og blodgennemstrømningen. EKG-mønsteret registrerer hjertets elektriske aktivitet, ikke blodgennemstrømning eller faktisk muskulær sammentrækning.

Advarsler

ECG Strip Ease-bogen advarer "Kontrollér altid en puls for at korrelere med hjertefrekvensen på et EKG."

Del:
Kommentarer